Câu hỏi:

26/06/2020 900

Đốt hỗn hợp bột S và Zn trong bình kín theo tỉ lệ 1 : 2 về khối lượng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn X.Xác định thành phẩn của chất rắn X (Zn = 65, S=32).

 

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phản ứng: BaCl2 + Na2SO4  BaSO4 + 2NaCl được gọi là phản ứng gì?

Xem đáp án » 26/06/2020 3,110

Câu 2:

Giấy quỳ tím chuyển màu gì khi nhúng vào dung dịch được tạo thành từ

a) 0,5 mol H2SO4 và 1 mol NaOH

b) 2 mol HCl và 1 mol KOH?

 

Xem đáp án » 26/06/2020 3,073

Câu 3:

Vì sao K2O tan được trong nước?

Xem đáp án » 26/06/2020 621

Câu 4:

Cho 1,52 g hỗn hợp hai kim loại (có hóa trị II) tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng, dư thấy có 0,336 lít khí thoát ra (ở đktc).

Tính khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan thu được (H=1, S=32, O=16).

Xem đáp án » 26/06/2020 497

Bình luận


Bình luận