Câu hỏi:

26/06/2020 510

Cho 1,52 g hỗn hợp hai kim loại (có hóa trị II) tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng, dư thấy có 0,336 lít khí thoát ra (ở đktc).

Tính khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan thu được (H=1, S=32, O=16).

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gọi M chung cho cả 2 kim loại: M + H2SO4 → MSO4 + H2

Nhận xét: nSO4 luôn luôn = nH2 = 0,015 mol

=> mMSO4 = mM + mSO4 = 1,52 + 96 x 0,015 = 2,96 gam.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phản ứng: BaCl2 + Na2SO4  BaSO4 + 2NaCl được gọi là phản ứng gì?

Xem đáp án » 26/06/2020 3,128

Câu 2:

Giấy quỳ tím chuyển màu gì khi nhúng vào dung dịch được tạo thành từ

a) 0,5 mol H2SO4 và 1 mol NaOH

b) 2 mol HCl và 1 mol KOH?

 

Xem đáp án » 26/06/2020 3,084

Câu 3:

Đốt hỗn hợp bột S và Zn trong bình kín theo tỉ lệ 1 : 2 về khối lượng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn X.Xác định thành phẩn của chất rắn X (Zn = 65, S=32).

 

Xem đáp án » 26/06/2020 912

Câu 4:

Vì sao K2O tan được trong nước?

Xem đáp án » 26/06/2020 634

Bình luận


Bình luận