Câu hỏi:

26/06/2020 3,219

Phản ứng: BaCl2 + Na2SO4  BaSO4 + 2NaCl được gọi là phản ứng gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phản ứng trao đổi, do thành phần phân tử các chất không đổi.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giấy quỳ tím chuyển màu gì khi nhúng vào dung dịch được tạo thành từ

a) 0,5 mol H2SO4 và 1 mol NaOH

b) 2 mol HCl và 1 mol KOH?

 

Xem đáp án » 26/06/2020 3,171

Câu 2:

Đốt hỗn hợp bột S và Zn trong bình kín theo tỉ lệ 1 : 2 về khối lượng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn X.Xác định thành phẩn của chất rắn X (Zn = 65, S=32).

 

Xem đáp án » 26/06/2020 1,059

Câu 3:

Vì sao K2O tan được trong nước?

Xem đáp án » 26/06/2020 699

Câu 4:

Cho 1,52 g hỗn hợp hai kim loại (có hóa trị II) tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng, dư thấy có 0,336 lít khí thoát ra (ở đktc).

Tính khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan thu được (H=1, S=32, O=16).

Xem đáp án » 26/06/2020 559

Bình luận


Bình luận