Câu hỏi:

04/07/2020 542

Ngành công nghiệp nào được coi là ngành kinh tế mũi nhọn của Liên Bang Nga, hàng năm mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Công nghiệp khai thác dầu khí là ngành mũi nhọn của nền kinh tế, hằng năm mang lại nguồn tài chính lớn cho đất nước. Năm 2006, LB Nga đứng đầu thế giới: về sản lượng khai thác dầu mỏ và khí tự nhiên (trên 500 triệu tấn dầu và 587 tỉ m3 khí tự nhiên).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đảo nào sau đây có diện tích tự nhiên lớn nhất ở Nhật Bản

Xem đáp án » 04/07/2020 1,128

Câu 2:

Sản phẩm nào sau đây không phải là sản phẩm nhập khẩu của Nhật Bản

Xem đáp án » 04/07/2020 920

Câu 3:

Đặc điểm dân số Nhật Bản là

Xem đáp án » 04/07/2020 695

Câu 4:

Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên Nhật Bản có xu hướng

Xem đáp án » 04/07/2020 366

Câu 5:

Đặc điểm lớn của địa hình Trung Quốc là

Xem đáp án » 04/07/2020 361

Câu 6:

Từ lâu, Liên Bang Nga đã được coi là cường quốc về

Xem đáp án » 04/07/2020 326

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK