Câu hỏi:

04/07/2020 986

Sản phẩm nào sau đây không phải là sản phẩm nhập khẩu của Nhật Bản

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Sản phẩm công nghiệp chế biến: tàu biển, ô tô, xe gắn máy, sản phẩm tin học,… chiếm 99% giá trị xuất khẩu của Nhật Bản

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đảo nào sau đây có diện tích tự nhiên lớn nhất ở Nhật Bản

Xem đáp án » 04/07/2020 1,199

Câu 2:

Đặc điểm dân số Nhật Bản là

Xem đáp án » 04/07/2020 803

Câu 3:

Ngành công nghiệp nào được coi là ngành kinh tế mũi nhọn của Liên Bang Nga, hàng năm mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn

Xem đáp án » 04/07/2020 595

Câu 4:

Đặc điểm lớn của địa hình Trung Quốc là

Xem đáp án » 04/07/2020 416

Câu 5:

Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên Nhật Bản có xu hướng

Xem đáp án » 04/07/2020 412

Câu 6:

Từ lâu, Liên Bang Nga đã được coi là cường quốc về

Xem đáp án » 04/07/2020 349

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK