Đề thi giữa kì 2 Địa Lí 11 (Đề 1 - có đáp án và thang điểm chi tiết)

  • 3971 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Ngành công nghiệp nào được coi là ngành kinh tế mũi nhọn của Liên Bang Nga, hàng năm mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn

Xem đáp án

Đáp án A

Công nghiệp khai thác dầu khí là ngành mũi nhọn của nền kinh tế, hằng năm mang lại nguồn tài chính lớn cho đất nước. Năm 2006, LB Nga đứng đầu thế giới: về sản lượng khai thác dầu mỏ và khí tự nhiên (trên 500 triệu tấn dầu và 587 tỉ m3 khí tự nhiên).


Câu 2:

Từ lâu, Liên Bang Nga đã được coi là cường quốc về

Xem đáp án

Đáp án B

SGK/69, địa lí 11 cơ bản


Câu 3:

Đảo nào sau đây có diện tích tự nhiên lớn nhất ở Nhật Bản

Xem đáp án

Đáp án B

Diện tích các đảo ở Nhật Bản theo thứ tự giảm dần là: Hônsu (225.800 km2) - Hôcaiđô (78.719 km2) - Kiuxiu (37.437 km2) - Xicôcư (18.545 km2).


Câu 4:

Sản phẩm nào sau đây không phải là sản phẩm nhập khẩu của Nhật Bản

Xem đáp án

Đáp án D

Sản phẩm công nghiệp chế biến: tàu biển, ô tô, xe gắn máy, sản phẩm tin học,… chiếm 99% giá trị xuất khẩu của Nhật Bản


Câu 5:

Đặc điểm dân số Nhật Bản là

Xem đáp án

Đáp án B

Nhật bản là nước đông dân (đứng thứ 10 trên thế giới – khoảng 127,7 triệu người), tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp: chỉ 0,1% (năm 2005).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận