Đề thi giữa kì 2 Địa Lí 11 (Đề 4 - có đáp án và thang điểm chi tiết)

  • 4131 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nhận xét không chính xác về ngành giao thông vận tải của LB Nga?

Xem đáp án

Đáp án B

SGK/70, địa lí 11 cơ bản


Câu 2:

Vùng kinh tế lâu đời và phát triển nhất của Liên Bang Nga là

Xem đáp án

Đáp án A

Vùng kinh tế Trung ương là vùng kinh tế lâu đời, phát triển nhất. Tập trung nhiều ngành công nghiệp. Sản lượng lương thực, thực phẩm lớn. Mát-xcơ-va là trung tâm kinh tế, chính trị, khoa học, du lịch của vùng và cả nước


Câu 3:

Nguyên nhân quan trọng nhất làm cho diện tích trồng lúa gạo của Nhật Bản giảm

Xem đáp án

Đáp án C

SGK/81, địa lí 11 cơ bản


Câu 4:

Sản phẩm nào không phải là sản phẩm thuộc ngành công nghiệp chế tạo của Nhật Bản

Xem đáp án

Đáp án C

Rôbôt là sản phẩm của ngành sản xuất điện tử


Câu 5:

Nhật Bản đứng thứ bao nhiêu thế giới về vi mạch và chất bán dẫn

Xem đáp án

Đáp án A

SGK/79, địa lí 11 cơ bản


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận