Đề thi giữa kì 2 Địa Lí 11 (Đề 3 - có đáp án và thang điểm chi tiết)

  • 3953 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Vùng kinh tế giàu tài nguyên, công nghiệp phát triển nhưng nông nghiệp còn hạn chế của LB Nga là

Xem đáp án

Đáp án C

Vùng kinh tế U-ran là vùng giàu tài nguyên. Công nghiệp phát triển (khai thác kim loại màu, luyện kim, cơ khí, hóa chất, chế biến gỗ, khai thác và chế biến dầu mỏ, khí tự nhiên) nhưng ngành nông nghiệp còn hạn chế do điều kiện tự nhiên khó khăn, chủ yếu địa hình núi cao.


Câu 2:

Vùng kinh tế quan trọng để nền kinh tế Liên bang Nga hội nhập vào khu vực châu Á – Thái Bình Dương là

Xem đáp án

Đáp án D

Vùng Viễn Đông là vùng giàu tài nguyên. Phát triển công nghiệp khai thác khoáng sản, khai thác gỗ, đóng tàu. cơ khí, đánh bắt và chế biến hải sản. Đây là vùng kinh tế sẽ phát triển để hội nhập vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương


Câu 3:

Ngành công nghiệp chiếm 40% giá trị hàng công nghiệp xuất khẩu của Nhật Bản là

Xem đáp án

Đáp án A

SGK/79, địa lí 11 cơ bản


Câu 4:

Ngành dệt ở Nhật Bản được khởi nguồn từ thế kỉ bao nhiêu

Xem đáp án

Đáp án C

SGK/79, địa lí 11 cơ bản


Câu 5:

Các hải cảng lớn của Nhật Bản là:

Xem đáp án

Đáp án A

SGK/80, địa lí 11 cơ bản


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận