Đề thi giữa kì 2 Địa Lí 11 (Đề 2 - có đáp án và thang điểm chi tiết)

  • 3954 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Lãnh thổ LB Nga có các vùng kinh tế quan trọng nào dưới đây

Xem đáp án

Đáp án B

SGK/71, địa lí 11 cơ bản.


Câu 2:

Nhận định nào sau đây không đúng về đặc điểm dân cư Nhật Bản

Xem đáp án

Đáp án B

Ý không đúng là: Phần nhỏ dân cư của Nhật Bản sinh sống ở các thành phố ven biển. Đúng phải là: Phần lớn dân cư của Nhật Bản sinh sống ở các thành phố ven biển – nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi hơn


Câu 3:

Tác động nào sau đây là không đúng với xu hướng già hóa dân số tới sự phát triển kinh tế- xã hội Nhật Bản

Xem đáp án

Đáp án B

Do xu hướng già hóa dân số: số người già tăng, số trẻ em sinh ra ít (dự báo đến năm 2025 tỉ lệ trẻ em dưới 15 tuổi chỉ còn 11,7%, nên Nhật Bản đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu nguồn lao động)


Câu 4:

Đặc điểm nổi bật của sông ngòi Nhật Bản là

Xem đáp án

Đáp án A

Do đặc điểm địa hình chủ yếu là đồi núi, hẹp ngang, sông ngòi chủ yếu chảy theo hướng tây bắc đông nam nên sông ngòi Nhật Bản ngắn và dốc


Câu 5:

Đường bờ biển khúc khuỷu, nhiều vũng vịnh thuận lợi cho Nhật Bản phát triển ngành

Xem đáp án

Đáp án B

Đường bờ biển khúc khuỷu, nhiều vũng vịnh thuận lợi cho Nhật Bản phát triển ngành: giao thông vận tải biển (xây dựng các cảng biển).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận