Câu hỏi:

04/07/2020 803

Đặc điểm dân số Nhật Bản là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Nhật bản là nước đông dân (đứng thứ 10 trên thế giới – khoảng 127,7 triệu người), tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp: chỉ 0,1% (năm 2005).

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đảo nào sau đây có diện tích tự nhiên lớn nhất ở Nhật Bản

Xem đáp án » 04/07/2020 1,199

Câu 2:

Sản phẩm nào sau đây không phải là sản phẩm nhập khẩu của Nhật Bản

Xem đáp án » 04/07/2020 985

Câu 3:

Ngành công nghiệp nào được coi là ngành kinh tế mũi nhọn của Liên Bang Nga, hàng năm mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn

Xem đáp án » 04/07/2020 595

Câu 4:

Đặc điểm lớn của địa hình Trung Quốc là

Xem đáp án » 04/07/2020 416

Câu 5:

Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên Nhật Bản có xu hướng

Xem đáp án » 04/07/2020 412

Câu 6:

Từ lâu, Liên Bang Nga đã được coi là cường quốc về

Xem đáp án » 04/07/2020 348

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK