Câu hỏi:

05/07/2020 712

Điện cực của Tranzito là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Cả 3 đáp án trên

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mạch lọc của mạch nguồn một chiều sử dụng:

Xem đáp án » 05/07/2020 14,606

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây sai:

Xem đáp án » 05/07/2020 14,593

Câu 3:

Chọn phát biểu đúng chiều dòng điện chạy qua Tranzito :

Xem đáp án » 05/07/2020 10,817

Câu 4:

Đầu vào không đảo kí hiệu dấu “+” nghĩa là:

Xem đáp án » 05/07/2020 9,637

Câu 5:

Theo chức năng và nhiệm vụ, mạch điện tử có loại:

Xem đáp án » 05/07/2020 6,658

Câu 6:

Linh kiện tích cực là:

Xem đáp án » 05/07/2020 6,516

Câu 7:

Tìm phát biểu đúng:

Xem đáp án » 05/07/2020 4,150

Bình luận


Bình luận