Câu hỏi:

05/07/2020 3,996

Sơ đồ khối của mạch nguồn một chiều có khối:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Cả A và B đều đúng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mạch lọc của mạch nguồn một chiều sử dụng:

Xem đáp án » 05/07/2020 14,606

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây sai:

Xem đáp án » 05/07/2020 14,590

Câu 3:

Chọn phát biểu đúng chiều dòng điện chạy qua Tranzito :

Xem đáp án » 05/07/2020 10,808

Câu 4:

Đầu vào không đảo kí hiệu dấu “+” nghĩa là:

Xem đáp án » 05/07/2020 9,630

Câu 5:

Theo chức năng và nhiệm vụ, mạch điện tử có loại:

Xem đáp án » 05/07/2020 6,657

Câu 6:

Linh kiện tích cực là:

Xem đáp án » 05/07/2020 6,515

Câu 7:

Tìm phát biểu đúng:

Xem đáp án » 05/07/2020 4,149

Bình luận


Bình luận