Câu hỏi:

18/06/2019 14,804

Cho Fe vào dung dịch gồm Cu(NO3)2 và AgNO3, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X (gồm 2 muối) và chất rắn Y (gồm 2 kim loại). Bỏ qua sự thủy phân của các muối. Hai muối trong X là:

Trả lời:

Đáp án D

Cho Fe vào dung dịch gồm Cu(NO3)2, AgNO3 → ddX gồm 2 muối và chất rắn Y gồm 2 kim loại.

Ta có thứ tự các phản ứng trong dung dịch:

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag↓

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu↓

Fe(NO3)2 + AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag↓

→ Dung dịch X gồm hai kim loại gồm Ag và Cu, dung dịch gồm hai muối là Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho các phản ứng: 

(1) Fe3O4 + 4H2SO4(loãng) → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2

(2) Fe + H2O t>570oC FeO + H2 

(3) Fe(NO3)2 + HCl → FeCl3 + NO + H2

(4) FeS + H2SO4(đặc nóng) → Fe2(SO4)3 + H2S + H2

Có bao nhiêu phản ứng viết đúng ?

Xem đáp án » 18/06/2019 17,470

Câu 2:

Nung FeCO3 trong không khí đến khối lượng không đổi được chất rắn X. X là:

Xem đáp án » 18/06/2019 16,906

Câu 3:

Hiện tượng gì xảy ra khi nhỏ một ít dung dịch KMnO4 vào dung dịch có chứa FeSO4 và H2SO4?

Xem đáp án » 18/06/2019 12,377

Câu 4:

Phát biểu nào cho dưới đây là không đúng? 

Xem đáp án » 18/06/2019 11,646

Câu 5:

Để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép bằng phương pháp điện hóa người ta dùng kim loại nào ?

Xem đáp án » 18/06/2019 8,182

Bình luận


Bình luận

JE
12:21 - 02/12/2019

Tại sao lại biết dd AgNO3 dư ạ?

trogiangvietjack
16:23 - 19/03/2020

Ví muối này yếu nên sẽ còn

trogiangvietjack
16:24 - 19/03/2020

Và do thứ tự phản ứng nữa cái này dựa vào độ mạnh yêu ion

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »