Câu hỏi:

18/06/2019 17,417

Cho các phản ứng: 

(1) Fe3O4 + 4H2SO4(loãng) → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2

(2) Fe + H2O t>570oC FeO + H2 

(3) Fe(NO3)2 + HCl → FeCl3 + NO + H2

(4) FeS + H2SO4(đặc nóng) → Fe2(SO4)3 + H2S + H2

Có bao nhiêu phản ứng viết đúng ?

Trả lời:

Đáp án B

(1) Đúng

(2) Đúng. Ở nhiệt độ dưới 5700C, sản phẩm Fe cộng nước là Fe3O4

(3) Sai. 9Fe(NO3)2 + 12HCl → 5Fe(NO3) + 4FeCl3 + 3NO +6H2O

(4). Sai. 2FeS + 10H2SO4 đn → Fe2(SO4)3 + 9SO2+10 H2O

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nung FeCO3 trong không khí đến khối lượng không đổi được chất rắn X. X là:

Xem đáp án » 18/06/2019 16,866

Câu 2:

Cho Fe vào dung dịch gồm Cu(NO3)2 và AgNO3, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X (gồm 2 muối) và chất rắn Y (gồm 2 kim loại). Bỏ qua sự thủy phân của các muối. Hai muối trong X là:

Xem đáp án » 18/06/2019 14,771

Câu 3:

Hiện tượng gì xảy ra khi nhỏ một ít dung dịch KMnO4 vào dung dịch có chứa FeSO4 và H2SO4?

Xem đáp án » 18/06/2019 12,359

Câu 4:

Phát biểu nào cho dưới đây là không đúng? 

Xem đáp án » 18/06/2019 11,639

Câu 5:

Để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép bằng phương pháp điện hóa người ta dùng kim loại nào ?

Xem đáp án » 18/06/2019 8,175

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »