Câu hỏi:

18/06/2019 5,952

Khi thủy phân hoàn toàn một triglixerit X trong môi trường axit thu được hỗn hợp sản phẩm gồm glixerol, axit panmitic và axit oleic. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn tính chất trên là

Trả lời:

Thủy phân thu được hỗn hợp sản phẩm → X phải chứa cả 2 loại gốc axit béo.

→ CTCT của X thỏa mãn là: (C15H31COO)2(C17H33COO)C3H5 (2 đồng phân)

và (C15H31COO)(C17H33COO)2C3H5 (2 đồng phân)

→ Có 4 CTCT  của X thỏa mãn điều kiện bài toán.

→ Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

Xem đáp án » 18/06/2019 47,858

Câu 2:

Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và

Xem đáp án » 18/06/2019 40,715

Câu 3:

Đun nóng este CH2 = CHCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

Xem đáp án » 18/06/2019 26,878

Câu 4:

Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm, đun nóng được gọi là phản ứng?

Xem đáp án » 18/06/2019 17,420

Câu 5:

Etyl fomiatthể phản ứng được với chất nào sau đây ?

Xem đáp án » 18/06/2019 17,029

Câu 6:

Đặc điểm của phản ứng thuỷ phân este trong môi trường kiềm là

Xem đáp án » 18/06/2019 14,435

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »