150 câu trắc nghiệm Este - Lipit cơ bản (P4)

  • 39010 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Khi thủy phân hoàn toàn một triglixerit X trong môi trường axit thu được hỗn hợp sản phẩm gồm glixerol, axit panmitic và axit oleic. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn tính chất trên là

Xem đáp án

Thủy phân thu được hỗn hợp sản phẩm → X phải chứa cả 2 loại gốc axit béo.

→ CTCT của X thỏa mãn là: (C15H31COO)2(C17H33COO)C3H5 (2 đồng phân)

và (C15H31COO)(C17H33COO)2C3H5 (2 đồng phân)

→ Có 4 CTCT  của X thỏa mãn điều kiện bài toán.

→ Đáp án B


Câu 2:

Trong công nghiệp, một lượng lớn chất béo dùng để sản xuất

Xem đáp án

Trong công nghiệp, một lượng lớn chất béo dùng để sản xuất glixerol và xà phòng thông qua phản ứng xà phòng hóa.

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH → 3RCOONa + C3H5(OH)3

→ Đáp án C


Câu 3:

S este có công thức phân tử C5H10O2 có khá năng tham gia phn ng tráng bạc là?

Xem đáp án

→ C5H10O2 là este no đơn chức mạch hở

Este có phản ứng tráng bạc thì có gốc HCOO-

→ Có 4 chất thỏa mãn đk là:

HCOOCH2CH2CH2CH3; HCOOCH(CH3)CH2CH3;

HCOOCH2CH(CH3)2; HCOOC(CH3)3

→ Đáp án B


Câu 5:

Cho sơ đồ sau:

CH2=CH2H2O, H2SO4(l)XY+X,H2SO4(đ)Z

Vậy chất Z là:

Xem đáp án

Đáp án A.

CH2=CH2 + H2O H2SO4 loãng CH3CH2OH (X)

CH3CH2OH + O2 men gim CH3COOH (Y) + H2O

CH3COOH + CH3CH2OH H2SO4 đặc CH3COOC2H5 (Z) + H2O


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Nhi Hoang

1 năm trước

Hữu Đức

1 năm trước

hamata surima

bài thi còn vài chổ ko có chữ và lỗi

1 năm trước

Châu Quang

v

11 tháng trước

vu luu

X

4 tháng trước

Xuân Huy

hay quá

Bình luận


Bình luận

Thùyy Dươngg
19:37 - 08/10/2020

Chi em lời giải với ạ

Ảnh đính kèm