150 câu trắc nghiệm Este - Lipit cơ bản (P3)

  • 35352 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 3:

CTPT của este X mạch hở là C4H6O2. X thuộc loại este:

Xem đáp án

C4H6O2 là este không no, một nối đôi, đơn chức.

→ Đáp án D


Câu 4:

Phát biểu nào dưới đây đúng

Xem đáp án

A. Sai vì một số este có phương pháp điều chế riêng. Ví dụ CH3COOCH=CH2 được điều chế bằng phản ứng cộng hợp giữa axit axetic và axetilen (SGK lớp 12 cơ bản – Trang 6): CH3COOH + CH º CH CH3COOCH=CH2.

C. Saiphản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm gọi là phản ứng xà phòng hóa

D. Saiphản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm phản ứng một chiều.

→ Đáp án B


Câu 5:

Este X có các đặc điểm sau :

- Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 H2O có số mol bằng nhau;

- Thuỷ phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) và chất Z (có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X).

Phát biểu nào dưới đây không đúng?

Xem đáp án

+) Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 H2O có số mol bằng nhau → X là este no đơn chức.

+) Thuỷ phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) và chất Z (có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X) Y là HCOOH, Z là CH3OH, X là HCOOCH3.

Vậy đun Z (CH3OH) với dd H2SO4đặc ở 1700C không thu được anken.

→ Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Nhi Hoang

1 năm trước

Hữu Đức

11 tháng trước

hamata surima

bài thi còn vài chổ ko có chữ và lỗi

9 tháng trước

Châu Quang

v

7 tháng trước

vu luu

X

1 tháng trước

Xuân Huy

hay quá

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Huy Hà
22:23 - 07/12/2020

câu 10 đáp anh đúng là B sao lại là C nhỉ
mong ad giúp em vs ạ

VJ Trợ giảng Hóa học 2
16:07 - 08/12/2020

Đúng rồi em nhé, đáp án đúng là B, do lỗi hệ thống thôi em ạ.

Tuyết Lan Nguyễn
21:43 - 29/12/2020

câu 10 đáp án b mà sao lại là đáp án c mong ad giúp em vs