150 câu trắc nghiệm Este - Lipit cơ bản (P6)

  • 39013 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Xà phòng 17,8 gam chất béo X cần vừa đủ dung dịch chứa 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch thu được a gam muối khan. Giá trị của a là

Xem đáp án

Áp dụng Định luật bảo toàn khối lượng:

a = mX + mNaOH - mglixerol = 17,8+ 0,06. 40 – 0,02.92 =18,36(g)

Đáp án là B


Câu 2:

Để tác dụng hết với a mol triolein cần tối đa 0,6 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

Xem đáp án

Ta có: mỗi gốc oleat có 1 nối đôi C=C trong gốc hidrocacbon nên triolein có 3 nối đôi C=C

→ 1 mol (C17H33COO)3C3H5  phản ứng vừa đủ với 3 mol Br2 nên  ntriolein= 0,2

Đáp án D


Câu 3:

Để tác dụng hết 3,0 gam hỗn hợp gồm axit axetic và metyl fomat cần V ml dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Giá trị của V là

Xem đáp án

Axit axetic và metyl fomat đều có công thức phân tử là C2H4O2 và tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:1.

→ nNaOH = 0,05 mol → V = 0,05 lít = 50 ml

→ Đáp án B


Câu 4:

Este X có công thức phân tử C8H8O2. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được sản phẩm có hai muối. Số công thức của X thỏa mãn chất trên là

Xem đáp án

X có π + v = 2 + 2.8 - 82=5

Các công thức cấu tạo thỏa mãn yêu cầu đề bài là:

CH3COO-C6H5

HCOO-C6H4-CH3 (o-p-m)

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Nhi Hoang

1 năm trước

Hữu Đức

1 năm trước

hamata surima

bài thi còn vài chổ ko có chữ và lỗi

1 năm trước

Châu Quang

v

11 tháng trước

vu luu

X

4 tháng trước

Xuân Huy

hay quá

Bình luận


Bình luận