Câu hỏi:

18/06/2019 436

Trong công nghiệp, một lượng lớn chất béo dùng để sản xuất

Trả lời:

Trong công nghiệp, một lượng lớn chất béo dùng để sản xuất glixerol và xà phòng thông qua phản ứng xà phòng hóa.

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH → 3RCOONa + C3H5(OH)3

→ Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

Xem đáp án » 18/06/2019 47,455

Câu 2:

Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và

Xem đáp án » 18/06/2019 40,438

Câu 3:

Đun nóng este CH2 = CHCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

Xem đáp án » 18/06/2019 26,144

Câu 4:

Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm, đun nóng được gọi là phản ứng?

Xem đáp án » 18/06/2019 17,179

Câu 5:

Etyl fomiatthể phản ứng được với chất nào sau đây ?

Xem đáp án » 18/06/2019 16,518

Câu 6:

Đặc điểm của phản ứng thuỷ phân este trong môi trường kiềm là

Xem đáp án » 18/06/2019 14,276

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »