Câu hỏi:

13/07/2020 13,112

Xà phòng được điều chế bằng cách nào?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

Xà phòng được điều chế bằng cách: Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thủy phân hoàn toàn 17,16 kg một loại chất béo cần dùng vừa đủ 2,4 kg NaOH, sau phản ứng thu được 1,84 kg glixerol. Khối lượng muối thu được là

Xem đáp án » 09/01/2021 8,678

Câu 2:

Chất nào sau đây không phải là chất béo?

Xem đáp án » 13/07/2020 3,232

Câu 3:

Thủy phân chất béo trong môi trường axit ta thu được:

Xem đáp án » 09/01/2021 1,908

Câu 4:

Để thủy phân hoàn toàn 8,58 kg một loại chất béo cần dùng vừa đủ 1,2 kg NaOH, thu được 0,92 kg glixerol và m kg hỗn hợp muối của axit béo. Giá trị của m là

Xem đáp án » 09/01/2021 1,800

Câu 5:

Thủy phân hoàn toàn 17,16 kg một loại chất béo cần vừa đủ 2,4 kg NaOH, sản phẩm thu được gồm 1,84 kg glixerol và hỗn hợp muối của các axit béo. Khối lượng hỗn hợp các muối là

Xem đáp án » 07/09/2020 1,231

Câu 6:

Để làm sạch vết dầu ăn dính vào quần áo cần

Xem đáp án » 24/08/2020 1,063

Bình luận


Bình luận