Trắc nghiệm bài 47 ( có đáp án) : Chất Béo ( phần 2)

  • 1799 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Chất béo là

Xem đáp án

Đáp án: D

- Chất béo là hỗn hợp nhiều este của glixerol với các axit béo và có công thức chung là (RCOO)3C3H5


Câu 2:

Có thể làm sạch dầu ăn dính vào quần áo bằng cách

Xem đáp án

Đáp án: B

Có thể làm sạch dầu ăn dính vào quần áo bằng cách tẩy bằng xăng vì xăng có thể hòa tan được dầu ăn


Câu 3:

Thủy phân chất béo trong môi trường axit ta thu được:

Xem đáp án

Đáp án: C

- Khi đun nóng chất béo với nước có axit xúc tác, chất béo tác dụng với nước tạo ra các axit béo và glixerol.

(RCOO)3C3H5 + 3H2O axit,to C3H5(OH)3 + 3RCOOH


Câu 4:

Chất nào sau đây không phải là chất béo?

Xem đáp án

Đáp án: D

Chất không phải chất béo là dầu mỏ vì dầu mỏ là ankan (Xem lại bài Dầu mỏ và khí thiên nhiên)


Câu 5:

Xà phòng được điều chế bằng cách nào?

Xem đáp án

Đáp án: D

Xà phòng được điều chế bằng cách: Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận