Câu hỏi:

28/09/2022 3,190

Hòa tan hết 2,8 gam kim loại Fe vào cốc đựng 60 gam dung dịch HCl 7,3% thu được khí H2 và dung dịch X. Nồng độ phần trăm của muối sắt (II) clorua trong dung dịch sau phản ứng là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Hòa tan hết 2,8 gam kim loại Fe vào cốc đựng 60 gam dung dịch HCl 7,3% thu được khí H2  và dung dịch X. (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kim loại Fe không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch?

Xem đáp án » 28/09/2022 24,006

Câu 2:

Hoà tan hỗn hợp gồm Fe và Cu vào dung dịch HCl (vừa đủ). Các sản phẩm thu được sau phản ứng là

Xem đáp án » 28/09/2022 19,528

Câu 3:

Để chuyển FeCl3 thành Fe(OH)3, người ta dùng dung dịch:

Xem đáp án » 28/09/2022 16,285

Câu 4:

Có thể phân biệt Fe và Al bằng dung dịch:

Xem đáp án » 28/09/2022 8,325

Câu 5:

Kim loại nào sau đây đẩy được Fe ra khỏi dung dịch muối FeCl2?

Xem đáp án » 28/09/2022 7,482

Câu 6:

Thí nghiệm tạo ra muối sắt (III) sunfat là

Xem đáp án » 28/09/2022 6,546

Câu 7:

Hòa tan 8,4 gam Fe bằng dung dịch HCl dư, thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

Xem đáp án » 28/09/2022 6,184

Bình luận


Bình luận