Câu hỏi:

18/06/2019 1,215

Cho sơ đồ sau:

CH2=CH2H2O, H2SO4(l)XY+X,H2SO4(đ)Z

Vậy chất Z là:

Trả lời:

Đáp án A.

CH2=CH2 + H2O H2SO4 loãng CH3CH2OH (X)

CH3CH2OH + O2 men gim CH3COOH (Y) + H2O

CH3COOH + CH3CH2OH H2SO4 đặc CH3COOC2H5 (Z) + H2O

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

Xem đáp án » 18/06/2019 47,854

Câu 2:

Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và

Xem đáp án » 18/06/2019 40,711

Câu 3:

Đun nóng este CH2 = CHCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

Xem đáp án » 18/06/2019 26,869

Câu 4:

Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm, đun nóng được gọi là phản ứng?

Xem đáp án » 18/06/2019 17,420

Câu 5:

Etyl fomiatthể phản ứng được với chất nào sau đây ?

Xem đáp án » 18/06/2019 17,029

Câu 6:

Đặc điểm của phản ứng thuỷ phân este trong môi trường kiềm là

Xem đáp án » 18/06/2019 14,435

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »