Câu hỏi:

18/07/2020 2,609

Thượng kinh kí sự được viết bằng chữ Nôm. Đúng hay sai?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Thượng kinh kí sự được viết bằng chữ Hán.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thể loại của Thượng kinh kí sự ?

Xem đáp án » 18/07/2020 4,113

Câu 2:

Nội dung nào sau đây không đúng về Thượng kinh kí sự?

Xem đáp án » 18/07/2020 1,623

Câu 3:

Vị trí của tác phẩm Thượng kinh kí sự trong bộ Hải Thượng y tông tâm lĩnh?

Xem đáp án » 18/07/2020 1,313

Câu 4:

"Vào phủ chúa Trịnh" trích từ tác phẩm nào dưới đây?

Xem đáp án » 18/07/2020 738

Câu 5:

Trong đoạn trích "Vào phủ chúa Trịnh", câu nào sau đây là lời nhận xét của Lê Hữu Trác về bệnh của thế tử Trịnh Cán?

Xem đáp án » 18/07/2020 673

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK