Câu hỏi:

18/07/2020 4,114

Thể loại của Thượng kinh kí sự ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Khái niệm các thể loại:

- Bút ký:là thể loại thuộc loại hình ký thường có quy mô tương ứng với truyện ngắn. Bút ký khác truyện ngắn ở chỗ tác giả bút ký không sử dụng hư cấu vào việc phản ánh hiện thực.

Hồi kí: là sáng tác thuộc nhóm thể loại ký, thiên về trần thuật từ ngôi tác giả, kể về những sự kiện có thực xảy ra trong cuộc đời tác giả.

- Kí sự: là một thể loại kí, ghi chép sự việc, câu chuyện có thật và tương đối hoàn chỉnh.

Tùy bút: là viết tuỳ thích theo ý thích của mình, không có chủ đề gì cả, thường là miêu tả cảm xúc của tác giả về vấn đề gì đó. Thể kí ghi lại một cách tương đối tự do những cảm nghĩ của người viết, kết hợp với việc phản ánh thực tế khách quan.

Thượng kinh kí sự thuộc thể loại kí sự.

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thượng kinh kí sự được viết bằng chữ Nôm. Đúng hay sai?

Xem đáp án » 18/07/2020 2,609

Câu 2:

Nội dung nào sau đây không đúng về Thượng kinh kí sự?

Xem đáp án » 18/07/2020 1,623

Câu 3:

Vị trí của tác phẩm Thượng kinh kí sự trong bộ Hải Thượng y tông tâm lĩnh?

Xem đáp án » 18/07/2020 1,313

Câu 4:

"Vào phủ chúa Trịnh" trích từ tác phẩm nào dưới đây?

Xem đáp án » 18/07/2020 738

Câu 5:

Trong đoạn trích "Vào phủ chúa Trịnh", câu nào sau đây là lời nhận xét của Lê Hữu Trác về bệnh của thế tử Trịnh Cán?

Xem đáp án » 18/07/2020 673

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK