Câu hỏi:

19/07/2020 571

Cơ chế hợp tác của ASEAN rất phong phú và đa dạng là nhằm?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Cơ chế hợp tác của ASEAN rất phong phú và đa dạng là nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu ASEAN

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nào sau đây không phải là cơ sở hình thành ASEAN?

Xem đáp án » 19/07/2020 1,591

Câu 2:

Ý nào sau đây không đúng khi nói về lí do các nước ASEAN nhấn mạnh đến sự ổn định trong mục tiêu của mình

Xem đáp án » 19/07/2020 468

Câu 3:

Cơ sở vững chắc cho sự phát triển kinh tế – xã hội ở mỗi quốc gia cũng như toàn khu vực Đông Nam Á là?

Xem đáp án » 19/07/2020 387

Câu 4:

Thách thức nào không phải của ASEAN hiện nay?

Xem đáp án » 19/07/2020 360

Câu 5:

Thách thức được coi là lớn nhất mà Việt Nam cần phải vượt qua khi tham gia ASEAN là?

Xem đáp án » 19/07/2020 352

Câu 6:

 

Ý nào sau đây không phải là cơ chế hợp tác của ASEAN?

 

 

Xem đáp án » 19/07/2020 321

Bình luận


Bình luận