Câu hỏi:

19/07/2020 361

Thách thức nào không phải của ASEAN hiện nay?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Các thách thức của ASEAN hiện nay là

- Trình độ phát triển còn chênh lệch => nhận xét A đúng.

- Vẫn còn tình trạng đói nghèo

- Đô thị hóa nhanh

=> nhận xét C đúng

- Các vấn đề tôn giáo, dân tộc => nhận xét D đúng.

- Khu vực Đông Nam Á chủ yếu diễn ra hoạt động di cư người lao động để tìm kiếm việc làm -> gây ra mối lo ngại về nguồn lao động và chảy máu chất xám.

=> vì vậy vấn đề nhập cư không phải là thách thức của ASEAN

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nào sau đây không phải là cơ sở hình thành ASEAN?

Xem đáp án » 19/07/2020 1,596

Câu 2:

Cơ chế hợp tác của ASEAN rất phong phú và đa dạng là nhằm?

Xem đáp án » 19/07/2020 572

Câu 3:

Ý nào sau đây không đúng khi nói về lí do các nước ASEAN nhấn mạnh đến sự ổn định trong mục tiêu của mình

Xem đáp án » 19/07/2020 470

Câu 4:

Cơ sở vững chắc cho sự phát triển kinh tế – xã hội ở mỗi quốc gia cũng như toàn khu vực Đông Nam Á là?

Xem đáp án » 19/07/2020 389

Câu 5:

Thách thức được coi là lớn nhất mà Việt Nam cần phải vượt qua khi tham gia ASEAN là?

Xem đáp án » 19/07/2020 355

Câu 6:

 

Ý nào sau đây không phải là cơ chế hợp tác của ASEAN?

 

 

Xem đáp án » 19/07/2020 322

Bình luận


Bình luận