Câu hỏi:

19/07/2020 353

Thách thức được coi là lớn nhất mà Việt Nam cần phải vượt qua khi tham gia ASEAN là?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Mục tiêu phát triển của ASEAN là thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và tiến bộ xã hội của các nước thành viên. Việt Nam là quốc gia đang trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, trình độ nền kinh tế nhìn chung còn khá thấp so với nhiều quốc gia khác trong khu vực (như Xin-ga-po, Phi-lip-pin, Ma-lay-xi-a, Thái Lan…), khoa học kĩ thuật chưa phát triển mạnh, trình độ công nghệ - kĩ thuật lạc hậu.

=> Đây là mặt hạn chế lớn nhất của Việt Nam khi tham gia hợp tác cùng phát triển với các nước khác trong khu vực => khả năng cạnh tranh gay gắt đòi hỏi Việt Nam phải đẩy mạnh đầu tư hơn nữa để không bị đẩy lùi về khoảng cách, đồng thời ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển chung của cả khu vực.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nào sau đây không phải là cơ sở hình thành ASEAN?

Xem đáp án » 19/07/2020 1,591

Câu 2:

Cơ chế hợp tác của ASEAN rất phong phú và đa dạng là nhằm?

Xem đáp án » 19/07/2020 571

Câu 3:

Ý nào sau đây không đúng khi nói về lí do các nước ASEAN nhấn mạnh đến sự ổn định trong mục tiêu của mình

Xem đáp án » 19/07/2020 468

Câu 4:

Cơ sở vững chắc cho sự phát triển kinh tế – xã hội ở mỗi quốc gia cũng như toàn khu vực Đông Nam Á là?

Xem đáp án » 19/07/2020 388

Câu 5:

Thách thức nào không phải của ASEAN hiện nay?

Xem đáp án » 19/07/2020 360

Câu 6:

 

Ý nào sau đây không phải là cơ chế hợp tác của ASEAN?

 

 

Xem đáp án » 19/07/2020 321

Bình luận


Bình luận