Câu hỏi:

19/07/2020 348

Ý nào sau đây không đúng với ngành dịch vụ vủa Nhật Bản?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D:

Đặc điểm ngành dịch vụ Nhật Bản là

Là khu vực kinh tế quan trọng, chiếm 68% cơ cấu GDP năm 2004 -> nhận xét A đúng.

Thương mại và tài chính là 2 ngành chủ chốt -> nhận xét B đúng

Nhật Bản là nước đứng hàng đầu trên thế giới về tài chính, ngân hàng -> nhận xét C đúng

Đầu tư ra nước ngoài ngày càng nhiều

Nhận xét D. Đầu tư ra nước ngoài ít được coi trọng là không đúng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai ngành dịch vụ có vai trò quan trọng hàng đầu ở Nhật Bản là?

Xem đáp án » 19/07/2020 5,152

Câu 2:

Các trung tâm công nghiệp Tô-ki-ô, I-ô-cô-ha-ma, Cô-bê nằm trên đảo?

Xem đáp án » 19/07/2020 1,525

Câu 3:

Nhân tố đóng vai trò quan trọng nhất giúp ngành vận tải biển của Nhật Bản phát triển mạnh là?

Xem đáp án » 19/07/2020 351

Câu 4:

Chăn nuôi ở Nhật Bản phát triển theo hình thức?

Xem đáp án » 19/07/2020 327

Câu 5:

Biểu hiện chứng tỏ Nhật Bản là nước có nền công nghiệp phát triển cao là?

Xem đáp án » 19/07/2020 312

Câu 6:

Nhật Bản tập trung vào các ngành công nghiệp đòi hỏi kĩ thuật cao là do?

Xem đáp án » 19/07/2020 271

Bình luận


Bình luận