Câu hỏi:

19/07/2020 208

Sản xuất nông nghiệp ở Nhật Bản phát triển theo hướng thâm canh vì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A:

Sản xuất thâm canh là áp dụng nhiều tiến bộ khoa học kĩ thuật trong sản xuất nhằm tăng năng suất và chất lượng nông sản trên một đơn vị diện tích ->mang lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời khắc phục hạn chế lớn nhất trong nông nghiệp Nhật Bản là diện tích đất nông nghiệp ít (1%) và khả năng mở rộng hạn chế

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai ngành dịch vụ có vai trò quan trọng hàng đầu ở Nhật Bản là?

Xem đáp án » 19/07/2020 5,142

Câu 2:

Các trung tâm công nghiệp Tô-ki-ô, I-ô-cô-ha-ma, Cô-bê nằm trên đảo?

Xem đáp án » 19/07/2020 1,517

Câu 3:

Nhân tố đóng vai trò quan trọng nhất giúp ngành vận tải biển của Nhật Bản phát triển mạnh là?

Xem đáp án » 19/07/2020 349

Câu 4:

Ý nào sau đây không đúng với ngành dịch vụ vủa Nhật Bản?

Xem đáp án » 19/07/2020 346

Câu 5:

Chăn nuôi ở Nhật Bản phát triển theo hình thức?

Xem đáp án » 19/07/2020 326

Câu 6:

Biểu hiện chứng tỏ Nhật Bản là nước có nền công nghiệp phát triển cao là?

Xem đáp án » 19/07/2020 311

Câu 7:

Nhật Bản tập trung vào các ngành công nghiệp đòi hỏi kĩ thuật cao là do?

Xem đáp án » 19/07/2020 269

Bình luận


Bình luận