Câu hỏi:

19/07/2020 176

Ý nào sau đây không đúng về đặc điểm nổi bật của vùng kinh tế Hôn-su?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B:

Các đặc điểm nổi bật của vùng kinh tế Hôn – su là:

Diện tich rộng nhất, dân số đông nhất.

Kinh tế phát triển nhất trong các vùng tập trung ở phần phía nam đảo

Các trung tâm công nghiệp lớn: Tô-ki-ô, I-ô-cô-ha-ma, Ki-ô-tô, Ô-xa-ka, Cô-bê tạo nên chuỗi đô thị.

Nhận xét A, C, D đúng

Nông nghiệp đóng vai trò chính trong hoạt động kinh tế không phải là đặc điểm của vùng kinh tế Hôn- su

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai ngành dịch vụ có vai trò quan trọng hàng đầu ở Nhật Bản là?

Xem đáp án » 19/07/2020 5,149

Câu 2:

Các trung tâm công nghiệp Tô-ki-ô, I-ô-cô-ha-ma, Cô-bê nằm trên đảo?

Xem đáp án » 19/07/2020 1,520

Câu 3:

Nhân tố đóng vai trò quan trọng nhất giúp ngành vận tải biển của Nhật Bản phát triển mạnh là?

Xem đáp án » 19/07/2020 349

Câu 4:

Ý nào sau đây không đúng với ngành dịch vụ vủa Nhật Bản?

Xem đáp án » 19/07/2020 347

Câu 5:

Chăn nuôi ở Nhật Bản phát triển theo hình thức?

Xem đáp án » 19/07/2020 327

Câu 6:

Biểu hiện chứng tỏ Nhật Bản là nước có nền công nghiệp phát triển cao là?

Xem đáp án » 19/07/2020 312

Câu 7:

Nhật Bản tập trung vào các ngành công nghiệp đòi hỏi kĩ thuật cao là do?

Xem đáp án » 19/07/2020 270

Bình luận


Bình luận