Các ngành kinh tế và vùng kinh tế

  • 454 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Biểu hiện chứng tỏ Nhật Bản là nước có nền công nghiệp phát triển cao là?

Xem đáp án

Đáp án C :

Nhật Bản là nước có nền công nghiệp phát triển cao: giá trị sản lượng công nghiệp đứng thứ 2 trên thế giới, nhiều ngành công nghiệp có vị trí cao trên thế giới (sản xuất máy công nghiệp, thiết bị điện tử, tàu biển, ô tô,…)


Câu 2:

Các ngành chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu công nghiệp của Nhật Bản hiện nay là?

Xem đáp án

Đáp án B:

Các ngành chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu công nghiệp của Nhật Bản hiện nay là: công nghiệp chế tạo, sản xuất điện tử, xây dựng và công trình công cộng, dệt


Câu 3:

Hai ngành dịch vụ có vai trò quan trọng hàng đầu ở Nhật Bản là?

Xem đáp án

Đáp án C:

Thương mại và tài chính là 2 ngành chủ chốt trong phát triển dịch vụ ở Nhật Bản


Câu 4:

Chăn nuôi ở Nhật Bản phát triển theo hình thức?

Xem đáp án

Đáp án D:

Chăn nuôi tương đối phát triển theo phương pháp tiên tiến trong các trang trại


Câu 5:

Cây trồng chính của Nhật Bản là?

Xem đáp án

Đáp án C:

Cây trồng chính của nông nghiệp Nhật Bản là lúa gạo (chiếm 50% diện tích trồng trọt)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận