Câu hỏi:

19/07/2020 3,976

Hai đặc khu hành chính nằm ven biển của Trung Quốc là?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B:

Hai đặc khu hành chính nằm ven biển của Trung Quốc là Hồng Công và Ma Cao

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Miền Đông Trung Quốc có nhiều thành phố triệu dân và dân cư tập trung đông chủ yếu do?

Xem đáp án » 19/07/2020 6,645

Câu 2:

Nhận định nào dưới đây không đúng về đặc điểm tự nhiên miền Đông Trung Quốc?

Xem đáp án » 19/07/2020 5,906

Câu 3:

Kiểu khí hậu nào sau đây làm cho miền Tây Trung Quốc có nhiều hoang mạc, bán hoang mạc?

Xem đáp án » 19/07/2020 3,213

Câu 4:

Các dân tộc ít người phân bố chủ yếu ở khu vực nào của Trung Quốc?

Xem đáp án » 19/07/2020 1,120

Câu 5:

Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm dân cư – xã hội Trung Quốc hiện nay?

Xem đáp án » 19/07/2020 1,087

Câu 6:

Địa hình miền Tây Trung Quốc?

Xem đáp án » 19/07/2020 1,020

Bình luận


Bình luận