Câu hỏi:

19/07/2020 3,272

Kiểu khí hậu nào sau đây làm cho miền Tây Trung Quốc có nhiều hoang mạc, bán hoang mạc?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A:

Kiểu khí hậu ôn đới lục địa với tính chất khô hạn làm cho miền Tây Trung Quốc có nhiều hoang mạc, bán hoang mạc

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Miền Đông Trung Quốc có nhiều thành phố triệu dân và dân cư tập trung đông chủ yếu do?

Xem đáp án » 19/07/2020 6,724

Câu 2:

Nhận định nào dưới đây không đúng về đặc điểm tự nhiên miền Đông Trung Quốc?

Xem đáp án » 19/07/2020 5,991

Câu 3:

Hai đặc khu hành chính nằm ven biển của Trung Quốc là?

Xem đáp án » 19/07/2020 4,054

Câu 4:

Các dân tộc ít người phân bố chủ yếu ở khu vực nào của Trung Quốc?

Xem đáp án » 19/07/2020 1,175

Câu 5:

Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm dân cư – xã hội Trung Quốc hiện nay?

Xem đáp án » 19/07/2020 1,114

Câu 6:

Địa hình miền Tây Trung Quốc?

Xem đáp án » 19/07/2020 1,050

Bình luận


Bình luận