Câu hỏi:

19/07/2020 1,109

Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm dân cư – xã hội Trung Quốc hiện nay?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A:

Đặc điểm dân cư – xã hội Trung Quốc là

Có > 50 dân tộc, đa số là người Hán > 90%, các dân tộc khác sống tại vùng núi và biên giới, hình thành khu tự trị => nhận xét B đúng

Miền đông tập trung nhiều đô thị lớn => nhận xét C đúng

Trung Quốc thi hành chính sách dân số triệt để: mỗi gia đình 1 con. Kết quả là tỉ lệ gia tăng tự nhiên giảm (0,6%)  => Nhận xét: A. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao là không đúng

Là nước đông dân nhất  thế giới => nhận xét D đúng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Miền Đông Trung Quốc có nhiều thành phố triệu dân và dân cư tập trung đông chủ yếu do?

Xem đáp án » 19/07/2020 6,722

Câu 2:

Nhận định nào dưới đây không đúng về đặc điểm tự nhiên miền Đông Trung Quốc?

Xem đáp án » 19/07/2020 5,987

Câu 3:

Hai đặc khu hành chính nằm ven biển của Trung Quốc là?

Xem đáp án » 19/07/2020 4,050

Câu 4:

Kiểu khí hậu nào sau đây làm cho miền Tây Trung Quốc có nhiều hoang mạc, bán hoang mạc?

Xem đáp án » 19/07/2020 3,265

Câu 5:

Các dân tộc ít người phân bố chủ yếu ở khu vực nào của Trung Quốc?

Xem đáp án » 19/07/2020 1,170

Câu 6:

Địa hình miền Tây Trung Quốc?

Xem đáp án » 19/07/2020 1,049

Bình luận


Bình luận