Câu hỏi:

20/07/2020 1,685

Bài thơ "Thương vợ" được viết theo thể thơ nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Thương vợ được viết theo thể thơ thất ngôn bát cú

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giá trị nghệ thuật đặc sắc của bài thơ "Thương vợ" là:

Xem đáp án » 20/07/2020 3,100

Câu 2:

Nội dung chính của hai câu thơ dưới đây là: "Cha mẹ thói đời ăn ở bạc, Có chồng hờ hững cũng như không"

Xem đáp án » 20/07/2020 2,717

Câu 3:

Nội dung chính của hai câu thơ sau là: “Lặn lội thân cò khi quãng vắng, Eo sèo mặt nước buổi đò đông”

Xem đáp án » 20/07/2020 2,431

Câu 4:

Lời “chửi” ở hai câu thơ cuối là lời của ai?

Xem đáp án » 20/07/2020 1,565

Câu 5:

Nhận định sau đây về bài thơ "Thương vợ" đúng hay sai?

“Với tình cảm thương yêu, quý trọng, tác giả đã ghi lại một cách xúc động, chân thực hình ảnh người vợ tần tảo, giàu đức hi sinh. "Thương vợ" là bài thơ tiêu biểu cho thơ trữ tình của Trần Tế Xương: cảm xúc chân thành, lời thơ giản dị mà sâu sắc.”      

Xem đáp án » 20/07/2020 1,253

Câu 6:

Đáp án nào không phải là giá trị nội dung bài thơ "Thương vợ" của Tú Xương

Xem đáp án » 20/07/2020 538

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK