Trắc nghiệm Ngữ Văn lớp 11: (có đáp án) Tìm hiểu chung về Thương vợ

  • 2753 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Bài thơ "Thương vợ" được viết theo thể thơ nào?

Xem đáp án

Thương vợ được viết theo thể thơ thất ngôn bát cú

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Hai câu thơ sau thuộc phần nào của bài thơ "Thương vợ"

"Lặn lội thân cò khi quãng vắng,

Eo sèo mặt nước buổi đò đông."

Xem đáp án

Bài thơ Thương vợ:

Quanh năm buôn bán ở mom sông,

Nuôi đủ năm con với một chồng.

Lặn lội thân cò khi quãng vắng,

Eo sèo mặt nước buổi đò đông.

Một duyên hai nợ âu đành phận,

Năm nắng mười mưa dám quản công

Cha mẹ thói đời ăn ở bạc,

Có chồng hờ hững cũng như không.

Đáp án B


Câu 4:

Nội dung chính của hai câu thơ sau là: “Lặn lội thân cò khi quãng vắng, Eo sèo mặt nước buổi đò đông”

Xem đáp án

Nội dung chính: Hình ảnh vất vả, chịu khó của bà Tú

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Nội dung chính của hai câu thơ dưới đây là: "Cha mẹ thói đời ăn ở bạc, Có chồng hờ hững cũng như không"

Xem đáp án

Hai câu thơ cuối: Nỗi lòng của tác giả

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận