Câu hỏi:

20/07/2020 2,167

Từ “nợ” trong tác phẩm được hiểu là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

"Nợ" là quan hệ vợ chồng do trời định sẵn. Người xưa cho rằng vợ chồng lấy nhau tốt đẹp là duyên, trái lại thì là nợ.

Đáp án cần chọn là: A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu thơ “Lặn lội thân cò khi quãng vắng” trong bài "Thương vợ" có nội dung gần với câu ca dao nào nhất?

Xem đáp án » 20/07/2020 3,205

Câu 2:

Trần Tế Xương mượn hình ảnh con cò trong ca dao để nói lên điều gì?

Xem đáp án » 20/07/2020 1,840

Câu 3:

Câu thơ “Nuôi đủ năm con với một chồng” thể hiện:

Xem đáp án » 20/07/2020 1,565

Câu 4:

Hai câu luận trong "Thương vợ" đã sử dụng sáng tạo:

Xem đáp án » 20/07/2020 1,273

Câu 5:

Nhận định sau đây về hai câu đề bài thơ "Thương vợ" đúng hay sai? “Chồng cũng là một đứa con còn dại, phải nuôi. Đếm con, năm con chứ ai lại đếm chồng, một chồng – tại vì phải nuôi như nuôi con cho nên mới liệt ngang hàng mà đếm để nuôi đủ”.

Xem đáp án » 20/07/2020 696

Câu 6:

Bà Tú phải làm việc trong những khoảng thời gian nào?

Xem đáp án » 20/07/2020 659

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK