Câu hỏi:

20/07/2020 266

Dòng nào dưới đây đúng về bài thơ "Khóc Dương Khuê"?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Bài Khóc Dương Khuê lúc đầu viết bằng chữ Hán sau đó được chính Nguyễn Khuyến dịch ra chữ Nôm và bản chữ Nôm lại có phần phổ biến hơn chữ Hán.

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu nào sau đây nói không chính xác về Dương Khuê?

Xem đáp án » 20/07/2020 390

Câu 2:

Bài thơ "Khóc Dương Khuê" ra đời trong hoàn cảnh nào?

Xem đáp án » 20/07/2020 365

Câu 3:

Bài thơ "Khóc Dương Khuê" thuộc đề tài nào sau đây:

Xem đáp án » 20/07/2020 342

Câu 4:

Đáp án không phải giá trị nghệ thuật bài thơ "Khóc Dương Khuê"?

Xem đáp án » 20/07/2020 299

Câu 5:

Bài thơ "Khóc Dương Khuê" được Nguyễn Khuyến dịch sang Nôm bằng thể thơ nào?

Xem đáp án » 20/07/2020 298

Câu 6:

Tên chữ Hán của bài thơ "Khóc Dương Khuê" là:

Xem đáp án » 20/07/2020 277

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK