Trắc nghiệm Ngữ Văn lớp 11: (có đáp án) Tìm hiểu chung về Khóc Dương Khuê

  • 1197 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Đáp án không phải giá trị nghệ thuật bài thơ "Khóc Dương Khuê"?

Xem đáp án

Nội dung nghệ thuật bài thơ Khóc Dương Khuê:

- Thể thơ song thất lục bát, đậm đà bản sắc dân tộc

- Ngôn ngữ bình dị, dễ hiểu

- Biện pháp nghệ thuật nói giảm nói tránh, câu hỏi tu từ, điệp từ.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Câu nào sau đây nói không chính xác về Dương Khuê?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn: B


Câu 3:

Dòng nào dưới đây đúng về bài thơ "Khóc Dương Khuê"?

Xem đáp án

Bài Khóc Dương Khuê lúc đầu viết bằng chữ Hán sau đó được chính Nguyễn Khuyến dịch ra chữ Nôm và bản chữ Nôm lại có phần phổ biến hơn chữ Hán.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Bài thơ "Khóc Dương Khuê" thuộc đề tài nào sau đây:

Xem đáp án

Bài thơ Khóc Dương Khuê thuộc đề tài tình bằng hữu. Đây là một bài thơ cảm động, thể hiện tình bạn tri âm, tri kỉ của Nguyễn Khuyến với Dương Khuê.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Bài thơ "Khóc Dương Khuê" ra đời trong hoàn cảnh nào?

Xem đáp án

Năm 1902, khi nghe tin Dương Khuê mất, Nguyễn Khuyến đã làm bài thơ khóc bạn.

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận