Câu hỏi:

21/07/2020 1,042

So với miền Đông Bắc, miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có mùa đông

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: Mùa đông khu vực này đến muộn và kết thúc sớm. Chính vì vậy, khí hậu của khu vực này so với miền Đông Bắc về mùa đông thì ấm hơn.

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tại sao miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có mùa đông ngắn hơn và ấm hơn miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ?

Xem đáp án » 21/07/2020 2,372

Câu 2:

Đặc điểm nào sau đây không đúng với miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

Xem đáp án » 21/07/2020 1,977

Câu 3:

Nhận định nào sau đây không đúng với điều kiện tự nhiên của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

Xem đáp án » 21/07/2020 1,710

Câu 4:

Gió Tây khô nóng ảnh hưởng mạnh nhất đến vùng

Xem đáp án » 21/07/2020 1,337

Câu 5:

Ở Bắc Trung Bộ lũ lớn nhất vào

Xem đáp án » 21/07/2020 1,323

Câu 6:

Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ thuộc hữu ngạn sông Hồng, từ

Xem đáp án » 21/07/2020 552

Bình luận


Bình luận