Câu hỏi:

21/07/2020 1,760

Nhận định nào sau đây không đúng với điều kiện tự nhiên của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là miền có địa hình cao nhất nước ta với một số đồng bằng nhỏ hẹp giữa núi như Mường Thanh, Mường Lò và dải đồng bằng nhỏ hẹp ven biển. Sông ngòi của miền chủ yếu là sông ngắn và dốc, có một số sông lớn như sông Mã, sông Cả,… Miền có khí hậu mùa hạ mát và mùa đông không lạnh lắm.

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tại sao miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có mùa đông ngắn hơn và ấm hơn miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ?

Xem đáp án » 21/07/2020 2,425

Câu 2:

Đặc điểm nào sau đây không đúng với miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

Xem đáp án » 21/07/2020 1,997

Câu 3:

Gió Tây khô nóng ảnh hưởng mạnh nhất đến vùng

Xem đáp án » 21/07/2020 1,351

Câu 4:

Ở Bắc Trung Bộ lũ lớn nhất vào

Xem đáp án » 21/07/2020 1,333

Câu 5:

So với miền Đông Bắc, miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có mùa đông

Xem đáp án » 21/07/2020 1,062

Câu 6:

Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ thuộc hữu ngạn sông Hồng, từ

Xem đáp án » 21/07/2020 553

Bình luận


Bình luận