Câu hỏi:

21/07/2020 517

Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: Mùa đông khu vực này đến muộn và kết thúc sớm. Chỉ có 3 tháng lạnh với nhiệt độ dưới 180C nhưng ngay cả mùa đông vẫn ấm hơn miền Bắc và Đồng Bắc Bắc Bộ.

Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tại sao miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có mùa đông ngắn hơn và ấm hơn miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ?

Xem đáp án » 21/07/2020 2,417

Câu 2:

Đặc điểm nào sau đây không đúng với miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

Xem đáp án » 21/07/2020 1,990

Câu 3:

Nhận định nào sau đây không đúng với điều kiện tự nhiên của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

Xem đáp án » 21/07/2020 1,748

Câu 4:

Gió Tây khô nóng ảnh hưởng mạnh nhất đến vùng

Xem đáp án » 21/07/2020 1,348

Câu 5:

Ở Bắc Trung Bộ lũ lớn nhất vào

Xem đáp án » 21/07/2020 1,332

Câu 6:

So với miền Đông Bắc, miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có mùa đông

Xem đáp án » 21/07/2020 1,055

Câu 7:

Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ thuộc hữu ngạn sông Hồng, từ

Xem đáp án » 21/07/2020 553

Bình luận


Bình luận