Câu hỏi:

21/07/2020 1,990

Đặc điểm nào sau đây không đúng với miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là miền có địa hình cao nhất nước ta với nhiều núi cao, nhiều sông suối thác ghềnh, thung lũng sâu chạy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam. Đây là vùng duy nhất ở nước ta có đầy đủ tất cả các đai khí hậu (đai nhiệt đới gió mùa, cận nhiệt gió mùa trên núi và đai ôn đới gió mùa trên núi).
Các dãy núi chạy theo hướng vòng cung là một trong các đặc điểm địa hình của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ, không phải là đặc điểm của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tại sao miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có mùa đông ngắn hơn và ấm hơn miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ?

Xem đáp án » 21/07/2020 2,417

Câu 2:

Nhận định nào sau đây không đúng với điều kiện tự nhiên của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

Xem đáp án » 21/07/2020 1,748

Câu 3:

Gió Tây khô nóng ảnh hưởng mạnh nhất đến vùng

Xem đáp án » 21/07/2020 1,348

Câu 4:

Ở Bắc Trung Bộ lũ lớn nhất vào

Xem đáp án » 21/07/2020 1,332

Câu 5:

So với miền Đông Bắc, miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có mùa đông

Xem đáp án » 21/07/2020 1,055

Câu 6:

Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ thuộc hữu ngạn sông Hồng, từ

Xem đáp án » 21/07/2020 553

Bình luận


Bình luận