Câu hỏi:

21/07/2020 306

Nội dung nào không thể hiện trách nhiệm của Nhà nước trong thực hiện công bằng trong giáo dục?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Khuyến khích, tạo điều kiện cho những người học giỏi, có năng khiếu được phát triển là trách nhiệm của nhà nước trong thực hiện quyền phát triển của công dân, đảm bảo những điều kiện để phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung nào sau đây không thể hiện quyền học tập của công dân?

Xem đáp án » 21/07/2020 5,219

Câu 2:

Mọi công dân đều có quyền học tập từ thấp đến cao, có thể học bất cứ ngành, nghề nào, có thể học bằng nhiều hình thức và có thể học thường xuyên, học suốt đời là nội dung của quyền nào dưới đây?

Xem đáp án » 21/07/2020 3,387

Câu 3:

Nội dung nào dưới đây không thuộc quyền sáng tạo?

Xem đáp án » 21/07/2020 3,278

Câu 4:

Việc làm nào dưới đây giúp thực hiện quyền sáng tạo của công dân?

Xem đáp án » 21/07/2020 2,088

Câu 5:

Mọi công dân đều có quyền học không hạn chế, từ Tiểu học đến Trung học, Đại học và Sau đại học. Nội dung này thể hiện quyền nào dưới đây?

Xem đáp án » 21/07/2020 1,761

Câu 6:

Trường hợp nào dưới đây được ưu tiên tuyển chọn vào các trường đại học?

Xem đáp án » 21/07/2020 1,405

Câu 7:

Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của quyền học tập, quyền sáng tạo, quyền được phát triển của công dân?

Xem đáp án » 21/07/2020 1,222

Bình luận


Bình luận