Câu hỏi:

21/07/2020 1,030

Trường Y tặng học bổng cho học sinh nghèo học giỏi là thực hiện phướng hướng nào dưới đây của chính sách giáo dục và đào tạo?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tặng học bổng cho HS nghèo học giỏi là tạo điều kiện để các em có cơ hội được tiếp tục đến trường, phát triển khả năng của bản thân. Đây là việc làm thể hiện công bằng xã hội trong giáo dục.

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung nào sau đây không thể hiện quyền học tập của công dân?

Xem đáp án » 21/07/2020 5,176

Câu 2:

Mọi công dân đều có quyền học tập từ thấp đến cao, có thể học bất cứ ngành, nghề nào, có thể học bằng nhiều hình thức và có thể học thường xuyên, học suốt đời là nội dung của quyền nào dưới đây?

Xem đáp án » 21/07/2020 3,315

Câu 3:

Nội dung nào dưới đây không thuộc quyền sáng tạo?

Xem đáp án » 21/07/2020 3,226

Câu 4:

Việc làm nào dưới đây giúp thực hiện quyền sáng tạo của công dân?

Xem đáp án » 21/07/2020 2,072

Câu 5:

Mọi công dân đều có quyền học không hạn chế, từ Tiểu học đến Trung học, Đại học và Sau đại học. Nội dung này thể hiện quyền nào dưới đây?

Xem đáp án » 21/07/2020 1,755

Câu 6:

Trường hợp nào dưới đây được ưu tiên tuyển chọn vào các trường đại học?

Xem đáp án » 21/07/2020 1,391

Câu 7:

Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của quyền học tập, quyền sáng tạo, quyền được phát triển của công dân?

Xem đáp án » 21/07/2020 1,204

Bình luận


Bình luận