Câu hỏi:

21/07/2020 84

Chọn câu sai:

Trả lời:

Đáp án là A

    • Ta có (-2) + (-5) = -(2 + 5) = -7 < 0 nên A sai.

    • Ta có (-3) + (-4) = -(3 + 4) = -7 và (-2) + (-5) = -(2 + 5) = -7. Do đó B đúng.

    • Ta có (-6) + (-1) = -(6 + 1) = -7 < -6 nên C đúng.

    • Ta có |(-1) + (-2)| = |-(1 + 2)| = |-3| = 3 nên D đúng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giá trị của biểu thức a + (-45) với a = -25 là:

Xem đáp án » 21/07/2020 116

Câu 2:

Kết quả của phép tính (+25) + (+15) là:

Xem đáp án » 21/07/2020 114

Câu 3:

Tổng của hai số -313 và -211 là:

Xem đáp án » 21/07/2020 101

Câu 4:

Kết quả của phép tính (-100) + (-50) là:

Xem đáp án » 21/07/2020 90

Câu 5:

Tổng của –161 và –810 là:

Xem đáp án » 21/07/2020 86

Câu 6:

Tổng các số nguyên âm nhỏ nhất có 3 chữ số và số nguyên âm lớn nhất có 3 chữ số là: 

Xem đáp án » 25/08/2020 84

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »