Câu hỏi:

22/07/2020 517

Tên hiệu của Nguyễn Công Trứ là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nguyễn Công Trứ (1778 – 1858) hiệu là Ngộ Trai

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

“Được mất dương dương người thái thượng

Khen chê phơi phới ngọn đông phong.

Khi ca, khi tửu, khi cắc, khi tùng,

Không Phật, không Tiên, không vướng tục”

Bốn câu thơ trên bộc lộ quan niệm sống của Nguyễn Công Trứ như thế nào?

Xem đáp án » 22/07/2020 7,397

Câu 2:

“Chẳng Trái, Nhạc cũng vào phường Hàn, Phú, Nghĩa vua tôi cho vẹn đạo sơ chung” Câu thơ gợi đến điển cố gì của Trung Quốc?

Xem đáp án » 22/07/2020 2,750

Câu 3:

Đáp án không phải nội dung chính xác về sự nghiệp văn học của Nguyễn Công Trứ?

Xem đáp án » 22/07/2020 1,997

Câu 4:

Địa danh nào sau đây là quê hương của Nguyễn Công Trứ?

Xem đáp án » 22/07/2020 1,483

Câu 5:

Nội dung sau đây đúng hay sai?        

 “Cuộc đời Nguyễn Công Trứ là những thăng trầm trong sự nghiệp. Ông được thăng chức và giáng chức thất thường. Có lúc, Nguyễn Công Trứ được bổ nhiệm làm tổng đốc Hải An, có lúc bị giáng chức làm lính thú ở Quảng Ngãi”.

Xem đáp án » 22/07/2020 506

Câu 6:

Nguyễn Công Trứ xuất thân trong gia đình như thế nào?

Xem đáp án » 22/07/2020 408

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK