Trắc nghiệm Ngữ Văn lớp 11: (có đáp án) Tuần 4 Vài nét về Nguyễn Công Trứ

  • 1528 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Tên hiệu của Nguyễn Công Trứ là:

Xem đáp án

Nguyễn Công Trứ (1778 – 1858) hiệu là Ngộ Trai

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Địa danh nào sau đây là quê hương của Nguyễn Công Trứ?

Xem đáp án

Nguyễn Công Trứ là người làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Nguyễn Công Trứ xuất thân trong gia đình như thế nào?

Xem đáp án

Nguyễn Công Trứ (1778 – 1858) xuất thân trong một gia đình Nho học.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Nội dung sau đây đúng hay sai?        

 “Cuộc đời Nguyễn Công Trứ là những thăng trầm trong sự nghiệp. Ông được thăng chức và giáng chức thất thường. Có lúc, Nguyễn Công Trứ được bổ nhiệm làm tổng đốc Hải An, có lúc bị giáng chức làm lính thú ở Quảng Ngãi”.

Xem đáp án

Nội dung đúng. Cuộc đời ông là những thăng trầm trong sự nghiệp. Ông được thăng thưởng quan tước nhiều lần vì những thành tích, chiến công trong quân sự và kinh tế. Nhưng cũng nhiều lần bị giáng phạt, có lần còn bị giáng xuống làm lính thú.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Đáp án không phải nội dung chính xác về sự nghiệp văn học của Nguyễn Công Trứ?

Xem đáp án

Nguyễn Công Trứ sáng tác hầu hết bằng chữ Nôm. Ngoài ra còn sáng tác bằng chữ Hán, khoảng 50 bài thơ, 60 bài ca trù và một bài phú nổi tiếng Hàn nho phong vị phú.

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận