Câu hỏi:

22/07/2020 3,615

Cao Bá Quát mất khi nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cao Bá Quát mất trong cuộc khởi nghĩa chống lại chế độ phong kiến nhà Nguyễn.

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vì sao Cao Bá Quát lại khởi nghĩa chống lại triều đình nhà Nguyễn?

Xem đáp án » 22/07/2020 8,301

Câu 2:

Ý nào sau đây không nói về đặc điểm nổi bật con người của Cao Bá Quát?

Xem đáp án » 22/07/2020 6,017

Câu 3:

Từ “đường cùng” trong câu thơ “Hãy nghe ta hát khúc đường cùng” có ý nghĩa ẩn dụ cho điều gì?

Xem đáp án » 22/07/2020 3,081

Câu 4:

Trong bài thơ "Bài ca ngắn đi trên bãi cát", yếu tố nào không phải là yếu tố tả thực?

Xem đáp án » 22/07/2020 1,599

Câu 5:

Đáp án không phải là nội dung phản ánh của thơ văn Cao Bá Quát?

Xem đáp án » 22/07/2020 1,216

Câu 6:

Địa danh nào là quê quán của Cao Bá Quát?

Xem đáp án » 22/07/2020 531

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK